Opgelicht? Safe Collect Incasso helpt!

U bent ondernemer en werkt hard om goede producten en diensten aan te bieden. Klanten nemen deze producten en/of diensten af, zijn tevreden en betalen u naar eer en geweten op (zeer) korte termijn.

Dit is natuurlijk de ideale situatie, zoals deze ook behoort te zijn. De praktijk is helaas vaak anders. Sommige klanten betalen veel te laat, bij sommige klanten blijft de betaling zelfs helemaal uit. Een incassobureau zoals Safe Collect kan u hier goed bij helpen.

Oplichting

Een aparte tak van sport is oplichting. Denk hierbij aan klanten die op slinkse, dan wel juridische wijze onder hun betaling uit proberen te komen. Ook hierbij kan Safe Collect u bijstaan met woord en daad.

Hoe krijg ik mijn geld terug?

Mocht u zich in een positie bevinden waarin u denkt “hoe krijg ik mijn geld terug?” Neem dan zo spoedig contact met ons op. Belangrijk hierbij is om vast te stellen waarom de afnemer in gebreke blijft. Is dit onwil, onmacht of heeft de persoon in kwestie nooit de intentie gehad om te betalen?

Aangifte doen

Mocht de persoon in kwestie van begin af aan malafide intenties hebben gehad en u hebt het gevoel dat u moedwillig bent opgelicht, doe hiervan dan altijd aangifte bij de politie. Uiteraard bent u vrij om Safe Collect te raadplegen voor juridische dienstverlening. Samen met onze huisadvocaat staan we u graag terzijde. We leggen u graag uit hoe we te werk gaan.

Onze werkwijze

Of u nu zakelijke vorderingen, dan wel particuliere vorderingen heeft, Safe Collect treedt voor u op en neemt contact op met de debiteur. Middels diverse wegen, denk hierbij aan brief, e-mail of telefoon zullen wij de persoon in kwestie op de hoogte stellen van de situatie. Wij beginnen binnen 24 uur nadat wij uw vordering hebben mogen ontvangen en houden u uiteraard nauwgezet op de hoogte van de stand van zaken. Hiervoor krijgt u bij aanvang van uw traject een vast contactpersoon binnen Safe Collect aangewezen.

Wij staan bekend om onze snelle en effectieve aanpak. Door derden worden wij beschreven als een bureau dat acteert als “een pitbull die zich in wanbetalers vastbijt en pas loslaat als er betaald is”. Onze succesformule komt mede door onze achtdaagse aanpak. Wij geven een wanbetaler een periode van maximaal acht dagen om de vordering te voldoen. Mocht de persoon of het bedrijf in kwestie dan alsnog niet overgaan tot betaling, dan gaan wij verder waar veel incassobureaus stoppen. Door onze juridische kennis en nauwe band met onze huisadvocaat zijn wij in staat om onze klanten bij te staan in gerechtelijke procedures.

Tarieven

Als u (vermoed dat u) bent opgelicht, dan brengt dat natuurlijk veel stress met zich mee. Begrijpelijkerwijs zit u niet te wachten op extra kosten. Vooral als de kans dat u uw geld weer terug krijgt klein lijkt. Safe Collect hanteert hierom een unieke tariefstructuur om verdere kosten te voorkomen. Wij werken namenlijk met een vast tarief per vordering. U wordt lid voor €150,00 excl. BTW. Over de geïncasseerde gelden wordt aan u GEEN incassoprovisie berekend. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

Contact opnemen

Bent u recent opgelicht? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij op werkdagen telefonisch te bereiken via 020 210 1 305 . U kunt uiteraard ook contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Onze promotievideo.

Een efficiënter debiteurenbeleid? Meld u aan voor onze gratis nieuwsbrief.