Door Safe Collect
bespaar ik kostbare tijd.

Door de werkwijze van Safe Collect komt u weer toe aan het uitvoeren van broodnodige werkzaamheden. Wij ontzorgen u als ondernemer van uw debiteurenadministratie en incasso-traject zodat u uw volle vermogen kunt richten op groei.

Diensten

Diverse incassotrajecten zijn door Safe Collect ontwikkeld om tot een goed incassoresultaat te komen. U geeft als opdrachtgever aan welk traject u kiest voor uw debiteur. Dit kan zijn:

Pre Incasso Traject
uw debiteur ontvangt uw laatste aanmaning op het briefpapier van Safe Collect.

Premium Incasso Traject
uw debiteur wordt opgenomen in de incassoprocedure van Safe Collect.

Advanced Incasso Traject
is een combinatie van Pre Incasso plus Premium Incasso.

Juridisch Incasso Traject
indien de minnelijke fase geen betaling tot gevolg heeft kunt u besluiten tot het voeren van een juridische procedure. Samen met haar huisadvocaat staat Safe Collect u terzijde.

Tevens kunt u aangeven op welke wijze uw debiteur benaderd dient te worden. Is dit zakelijk vriendelijk, zakelijk dwingend of zakelijk ’hard’? Aan u de keuze!

Binnenkort: onze promotievideo.

Een efficiënter debiteurenbeleid? Meld u aan voor onze gratis nieuwsbrief.