Dankzij Safe Collect kan ik
mij richten op belangrijke zaken.

Mocht het ooit gebeuren dat u als debiteur van Safe Collect aangeschreven wordt, dan staan hieronder enkele tips hoe er mee om te gaan.

Debiteuren

Vroeg of laat krijgt u er als ondernemer mee te maken: een oplopende debiteurenpost.
Een herinnering volgt, misschien een telefoontje. Maar een debiteur aansporen tot betaling is nog niet zo gemakkelijk en kost u veel tijd. Dat kan anders.

Safe Collect kan u een hoop werk uit handen nemen. Heeft u een achterstand in uw debiteurenpost, loopt de liquiditeit van uw onderneming achteruit, fungeert u meer als “bank” dan als leverancier, wilt u een vlotte betaling? Safe Collect biedt u een scala aan oplossingen.  Het merendeel van de openstaande bedragen innen wij op zeer korte termijn.  Dat is goed voor de liquiditeit van uw bedrijf en u kunt zich bezighouden met uw corebusiness.

Voor een zakelijke aanpak van uw debiteurenbestand bent u bij ons aan het juiste adres. Samen met u brengen wij uw debiteuren in kaart, zorgen voor een duidelijke structuur en adviseren u daar waar nodig in het debiteurenbeleid. Wij werken zeer efficiënt en nemen ook de noodzakelijke impopulaire maatregelen. In een vroegtijdig stadium signaleren wij problemen of betalingsachterstanden en kan adequaat actie worden ondernomen. Uw bedrijf is financieel gebaat bij een stringent debiteurenbeleid.

Wanneer wij de debiteurenbewaking van uw bedrijf overnemen, kunt u er zeker van zijn dat er discreet en vertrouwelijk met uw informatie zal worden omgegaan.
Onze medewerkers zijn gebonden aan onze geheimhoudingsplicht.

Debiteuren Tips

  • Betaal direct. U voorkomt hiermee hoge kosten.
  • Bent u niet in staat om het gehele bedrag ineens te betalen, laat het ons weten via het antwoordformulier.
    Zorg er wel voor dat dit antwoordformulier zo volledig mogelijk is ingevuld.
  • Als u van mening bent dat de vordering onterecht is, laat het dan aan Safe Collect weten per brief of e-mail.
    Kantoor Amsterdam Postbus 15535 1001 NA Amsterdam, te bereiken via info@safecollect.nl
  • Vermeld in alle correspondentie met Safe Collect uw dossiernummer.
  • Safe Collect garandeert dat de in haar bezit zijnde persoonlijke gegevens niet verkocht worden aan derden.

Binnenkort: onze promotievideo.

Een efficiënter debiteurenbeleid? Meld u aan voor onze gratis nieuwsbrief.